Stadhuis Dordrecht In 1383 gebouwd als beurs voor naar Dordrecht uitgeweken Vlaamse lakenhandelaren, werd deze beurs in 1554 verbouwd tot Stadthuys en is sedertdien de zetel van het Dordtse stadsbestuur.  In de 2e helft van de 19e eeuw werd het stadhuis grondig verbouwd en voorzien van een ne0-classistischegevel door stadsarchitect George Nicolaas Itz.
Groothoofdspoort Dordrecht, waterzijde. De Groothoofdspoort, eens onderdeel van de imposante Dordtse stadsmuur, kreeg zijn huidige vorm in 1616-1618 om de gasten die de stad bezochten in verband met de Synode van Dordrecht op passende wijze te ontvangen. Het beeldhouwwerk aan de waterzijde toont de Dordtse stedemaagd.
Het Hof Het Hof heeft in de loop der eeuwen meerdere functies gehad. Zo heeft het gefungeerd als gemeentehuis, werd er recht gesproken en belangrijke buitenlandse gasten ontvangen. Ook heeft het dienst gedaan als verblijfplaats voor Willem van Oranje en de graaf van Leicester.
De onbeschaamde
Het huis de Onbeschaamde dankt zijn naam aan de weddenschap van de drie broers Van Beveren over wie het meest gewaagde beeld op zijn gevel zou durven te zetten. Abraham van Beveren liet een naakt jongetje tegen de gevel aan het huis in de Wijnstraat in Dordrecht plakken.
De Biesbosch
De Biesbosch is ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421, toen de Groote of Zuidhollandsche Waard veranderde in een grote binnenzee. Zestien dorpen werden door het water opgeslokt. De naam Bergsche Veld werd veranderd in Biesbosch (bos van biezen).
Stadhuis Dordrecht
In 1383 werd het door Vlaamse kooplieden gebouwd en gebruikt als markthal. Vanaf 1544 zetelden de bestuurders van de stad er en vond het gebouw zijn bestemming als stadhuis. Het plein voor het stadhuis dateert uit 1679, de gevel en de trap met leeuwen uit de 19e eeuw.
Stadhuis Dordrecht
In 1383 werd het door Vlaamse kooplieden gebouwd en gebruikt als markthal. Vanaf 1544 zetelden de bestuurders van de stad er en vond het gebouw zijn bestemming als stadhuis. Het plein voor het stadhuis dateert uit 1679, de gevel en de trap met leeuwen uit de 19e eeuw.
Gevelstenen
Men hoeft in Dordrecht maar om zich heen te kijken om te ervaren hoeveel monumentaal erfgoed de stad bezit. Dordrecht, de oudste stad van Holland, telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten en tig prachtige gevelstenen.
Groothoofdspoort, waterzijde De Groothoofdspoort maakte deel uit van de imposante stadsmuur die Dordrecht omringde. De poort kreeg haar huidige uiterlijk in 1616-1618 om de deelnemers aan de Synode van Dordrecht welkom te heten en te imponeren. Aan de waterzijde is een beeltenis van de Dordste stedemaagd aangebracht, zij verwelkomt de gasten van Dordrecht.
Het Hof Het Hof heeft in de loop der eeuwen meerdere functies gehad. Zo heeft het gefungeerd als gemeentehuis, werd er recht gesproken en belangrijke buitenlandse gasten ontvangen. Ook heeft het dienst gedaan als verblijfplaats voor Willem van Oranje en de graaf van Leicester.
De onbeschaamde
Het huis de Onbeschaamde dankt zijn naam aan de weddenschap van de drie broers Van Beveren over wie het meest gewaagde beeld op zijn gevel zou durven te zetten. Abraham van Beveren liet een naakt jongetje tegen de gevel aan het huis in de Wijnstraat in Dordrecht plakken.
De Biesbosch
De Biesbosch is ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421, toen de Groote of Zuidhollandsche Waard veranderde in een grote binnenzee. Zestien dorpen werden door het water opgeslokt. De naam Bergsche Veld werd veranderd in Biesbosch (bos van biezen).
De Biesbosch
De Biesbosch is ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421, toen de Groote of Zuidhollandsche Waard veranderde in een grote binnenzee. Zestien dorpen werden door het water opgeslokt. De naam Bergsche Veld werd veranderd in Biesbosch (bos van biezen).
Stadhuis Dordrecht
In 1383 werd het door Vlaamse kooplieden gebouwd en gebruikt als markthal. Vanaf 1544 zetelden de bestuurders van de stad er en vond het gebouw zijn bestemming als stadhuis. Het plein voor het stadhuis dateert uit 1679, de gevel en de trap met leeuwen uit de 19e eeuw.
Gevelstenen
Men hoeft in Dordrecht maar om zich heen te kijken om te ervaren hoeveel monumentaal erfgoed de stad bezit. Dordrecht, de oudste stad van Holland, telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten en tig prachtige gevelstenen.
Groothoofdspoort Dordrecht, waterzijde. De Groothoofdspoort, eens onderdeel van de imposante Dordtse stadsmuur, kreeg zijn huidige vorm in 1616-1618 om de gasten die de stad bezochten in verband met de Synode van Dordrecht op passende wijze te ontvangen. Het beeldhouwwerk aan de waterzijde toont de Dordtse stedemaagd.
Het Hof Het Hof heeft in de loop der eeuwen meerdere functies gehad. Zo heeft het gefungeerd als gemeentehuis, werd er recht gesproken en belangrijke buitenlandse gasten ontvangen. Ook heeft het dienst gedaan als verblijfplaats voor Willem van Oranje en de graaf van Leicester.
De onbeschaamde
Het huis de Onbeschaamde dankt zijn naam aan de weddenschap van de drie broers Van Beveren over wie het meest gewaagde beeld op zijn gevel zou durven te zetten. Abraham van Beveren liet een naakt jongetje tegen de gevel aan het huis in de Wijnstraat in Dordrecht plakken.
De onbeschaamde
Het huis de Onbeschaamde dankt zijn naam aan de weddenschap van de drie broers Van Beveren over wie het meest gewaagde beeld op zijn gevel zou durven te zetten. Abraham van Beveren liet een naakt jongetje tegen de gevel aan het huis in de Wijnstraat in Dordrecht plakken.
De Biesbosch
De Biesbosch is ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421, toen de Groote of Zuidhollandsche Waard veranderde in een grote binnenzee. Zestien dorpen werden door het water opgeslokt. De naam Bergsche Veld werd veranderd in Biesbosch (bos van biezen).
Stadhuis Dordrecht
In 1383 werd het door Vlaamse kooplieden gebouwd en gebruikt als markthal. Vanaf 1544 zetelden de bestuurders van de stad er en vond het gebouw zijn bestemming als stadhuis. Het plein voor het stadhuis dateert uit 1679, de gevel en de trap met leeuwen uit de 19e eeuw.
Gevelstenen
Men hoeft in Dordrecht maar om zich heen te kijken om te ervaren hoeveel monumentaal erfgoed de stad bezit. Dordrecht, de oudste stad van Holland, telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten en tig prachtige gevelstenen.
Groothoofdspoort Dordrecht, waterzijde. De Groothoofdspoort, eens onderdeel van de imposante Dordtse stadsmuur, kreeg zijn huidige vorm in 1616-1618 om de gasten die de stad bezochten in verband met de Synode van Dordrecht op passende wijze te ontvangen. Het beeldhouwwerk aan de waterzijde toont de Dordtse stedemaagd.
Het Hof Het Hof heeft in de loop der eeuwen meerdere functies gehad. Zo heeft het gefungeerd als gemeentehuis, werd er recht gesproken en belangrijke buitenlandse gasten ontvangen. Ook heeft het dienst gedaan als verblijfplaats voor Willem van Oranje en de graaf van Leicester.
Het Hof Het Hof heeft in de loop der eeuwen meerdere functies gehad. Zo heeft het gefungeerd als gemeentehuis, werd er recht gesproken en belangrijke buitenlandse gasten ontvangen. Ook heeft het dienst gedaan als verblijfplaats voor Willem van Oranje en de graaf van Leicester.
De onbeschaamde
Het huis de Onbeschaamde dankt zijn naam aan de weddenschap van de drie broers Van Beveren over wie het meest gewaagde beeld op zijn gevel zou durven te zetten. Abraham van Beveren liet een naakt jongetje tegen de gevel aan het huis in de Wijnstraat in Dordrecht plakken.
De Biesbosch
De Biesbosch is ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421, toen de Groote of Zuidhollandsche Waard veranderde in een grote binnenzee. Zestien dorpen werden door het water opgeslokt. De naam Bergsche Veld werd veranderd in Biesbosch (bos van biezen).
Stadhuis Dordrecht
In 1383 werd het door Vlaamse kooplieden gebouwd en gebruikt als markthal. Vanaf 1544 zetelden de bestuurders van de stad er en vond het gebouw zijn bestemming als stadhuis. Het plein voor het stadhuis dateert uit 1679, de gevel en de trap met leeuwen uit de 19e eeuw.
Gevelstenen
Men hoeft in Dordrecht maar om zich heen te kijken om te ervaren hoeveel monumentaal erfgoed de stad bezit. Dordrecht, de oudste stad van Holland, telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten en tig prachtige gevelstenen.
Groothoofdspoort Dordrecht, waterzijde. De Groothoofdspoort, eens onderdeel van de imposante Dordtse stadsmuur, kreeg zijn huidige vorm in 1616-1618 om de gasten die de stad bezochten in verband met de Synode van Dordrecht op passende wijze te ontvangen. Het beeldhouwwerk aan de waterzijde toont de Dordtse stedemaagd.
Groothoofdspoort Dordrecht, waterzijde. De Groothoofdspoort, eens onderdeel van de imposante Dordtse stadsmuur, kreeg zijn huidige vorm in 1616-1618 om de gasten die de stad bezochten in verband met de Synode van Dordrecht op passende wijze te ontvangen. Het beeldhouwwerk aan de waterzijde toont de Dordtse stedemaagd.
Het Hof Het Hof heeft in de loop der eeuwen meerdere functies gehad. Zo heeft het gefungeerd als gemeentehuis, werd er recht gesproken en belangrijke buitenlandse gasten ontvangen. Ook heeft het dienst gedaan als verblijfplaats voor Willem van Oranje en de graaf van Leicester.
De onbeschaamde
Het huis de Onbeschaamde dankt zijn naam aan de weddenschap van de drie broers Van Beveren over wie het meest gewaagde beeld op zijn gevel zou durven te zetten. Abraham van Beveren liet een naakt jongetje tegen de gevel aan het huis in de Wijnstraat in Dordrecht plakken.
De Biesbosch
De Biesbosch is ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421, toen de Groote of Zuidhollandsche Waard veranderde in een grote binnenzee. Zestien dorpen werden door het water opgeslokt. De naam Bergsche Veld werd veranderd in Biesbosch (bos van biezen).
Stadhuis Dordrecht
In 1383 werd het door Vlaamse kooplieden gebouwd en gebruikt als markthal. Vanaf 1544 zetelden de bestuurders van de stad er en vond het gebouw zijn bestemming als stadhuis. Het plein voor het stadhuis dateert uit 1679, de gevel en de trap met leeuwen uit de 19e eeuw.
Gevelstenen
Men hoeft in Dordrecht maar om zich heen te kijken om te ervaren hoeveel monumentaal erfgoed de stad bezit. Dordrecht, de oudste stad van Holland, telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten en tig prachtige gevelstenen.

Essays RAMBO

 

Naast de reguliere cursus Dordtologie wordt voor de gemeente Dordrecht de leergang  “raadsleden en ambtenaren onderwijs” (RAMBO) verzorgd. De inhoud daarvan was in het verleden identiek aan de cursus Dordtologie, maar de deelnemende raadsleden en ambtenaren sloten de eerste cursussen af met het schrijven van een essay. Inmiddels is de inhoud en de wijze van afsluiten van de RAMBO-cursus gewijzigd.
Op deze bladzijde treft u een overzicht aan van de deelnemers aan de RAMBO-cursussen die werden afgesloten met het schrijven van een essay. Door op de naam van de desbetreffende deelnemer te klikken, kunt u het door hem of haar geschreven essay downloaden als PDF-bestand. De deelnemers hebben ingestemd met publicatie van hun essay op deze site. De inhoud van de essays behoeft niet noodzakelijkerwijs de visie van het Historisch Platform Dordrecht weer te geven, maar is geheel en al voor rekening van de publicist.

Essays RAMBO april 2012
1. Mieke Brand Een (t)rots in de branding
2. Laurens Barendrecht De gedaantewisseling van het Bagijnhof
3. Paul Bezemer Locatie-locatie-locatie
4. Joke Edenburg Europees en internationaal beinvloed
5. John Haksteen Oud en nieuw
6. Angelique van Hienen De zeehaven van Dordrecht
7. Jacqueline Hoevenberg Dordtologie en de Gemeentelijke onderzoeksagenda archeologie
8. Eelco Hoff Aan de kaai stil en verlaten ……
9. Rick Naaktgeboren Gelooft de stad in het geloof?
10. Deborah Paalman Kennis om te weten
11. Theo Santegoeds Mijn top 10 van Dordrecht
12. Rob Snijders Oude tijden herleven in Dordrecht
13. Nicole van Straaten Weizigt
14. Hans Veeke Ontwikkelingsstrategie van Dordrecht door de jaren heen
15. Angela Verkerk Een sportevenement specifiek voor Dordrecht
16. Jan Wind Dordtologie in beelden
17. Minette Zoomer Monumentenzorg, betuttelend of noodzaak?
Essays RAMBO april 2013
18. Xenya Alibaks Dordrecht, een lust voor het oog
19. Linda Beekhof Een nieuwe bestemming voor historische panden van de gemeente Dordrecht
20. Han van Einsbergen Dordtologie en water
21. Mojgan Irvani Dordrecht, de verborgen parel
22. Guido Jochems Dordrecht, cultuurstad door de eeuwen heen
23. Peter Kuenzli Glazen muur tegen Dordrecht
24. Peter van der Leer Dordtologie
25. Frank Moesman Het werken en leren door de eeuwen heen
26. Monique Noorlander Dordrecht …. een stad vol historie
27. Selma Seelen Het sociale gezicht van de stad
28. Katarina Sledz Dromend door Dordrecht
29. Helen Stroosma Het Ei-land van Dordrecht
30. Yvonne Stuy Het Eiland van Dordrecht
31. Bertus van der Vegt Polder de Biesbosch: steeds in beweging
32. Annette Verschuure Wij gaan door ….
33. Fokke Visser Ervaringen van een niet-Dordtse Dordtoloog
Essays RAMBO november 2014  
34. Simone Beunke Genoeg drama in Dordrecht en de Drechtsteden?
35. Emma Forsten De aantrekkingskracht van de stad
36. Ingrid Grievink Gedragsregels voor openbaar bestuur en vrijmetselarij
37. Sonja Heijdemann “Vlotjes”
38. Dick van ‘t Hoff Stadswerven
39. Jeanine Katsman Geluk zit in kleine dingen
40. Jan-Willem Koene De ontwikkeling van het onderwijs in Dordrecht
41. Hilde van Kruiningen Van bierbrouwen …. naar Blauwbilgorgel
42. Hester Nieuwland-Peetoom Wel of geen Dordtologie?
43.  Lizzy van Rooyen De Dordtse synode en leerplicht
44. Gertjan Roth Koninklijk drama
45. Arianne de Ruiter Historische rijkdom aan de Wolwevershaven
46. Daan van Strien Dordtse geschiedenis in Zwijndrecht
47. Carla Trouw Dordrecht, een stad met een rijke geschiedenis van grote en kleine luyden
48. Rien Val Het einde van de grote instituties
49. Saskia Villaneuva Dit is pas gezellige kunst!
Essays AMBO september 2015  
50. Rosita Autar De doodslag op Aloud van Yrseke
51. Mattie Boelhouwers Gemeenschappelijke gezondheidsdienst door de jaren heen
52. Rob van der Boom Onderwijs in heden en verleden. Van lei en griffel tot iPad
53. Ankie Brouwers-van Noort Infectieziekten. Dordrecht door de eeuwen heen.
54. Mérie van Buiten De Biesbosch
55. Carola Dieks Een leven in Dordrecht
56. Xandra Doornbos Over last gesproken ….
57. Liesbeth van der Ent Nieuwe Dordtenaren
58. Sylvia Gouman Hoe werden de armen, zieken en wezen voor 1963 in Dordrecht geholpen?
59. Jacqueline Henkes Communicatie tussen bestuurders en burgers
60. Renske Janssen Samenwerken als tweede natuur
61. Rene Kostanje De Dijk, a trip down memory lane
62. Cora Nederlof Dordtologie? Ja, doen!
63. Hans van Schaik Dordrecht en hun onderwijs
64. Sanne Schippers De Blijde Inkomst 1515 te Dordrecht
65. Roberto Stiegelis Architectuur, monumentale panden en overlevering van verhalen
66. Ada te Veldhuis Vereniging Hendrick de Keyser en de zorg voor Dordtse monumenten

 

Klik op de naam van de auteur om het essay te downoaden (pdf).

 

 

 

 

Verhalen van Dordrecht, deel 40 verschenen.

    Een bijzondere parel in het buitengebied van Dordrecht is Polder De Biesbosch. De hoofdstructuur, indeling, de hoeveelheid en omvang van de bebouwing en.

Lees meer...

Informatie en vragen

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Marijke Brand E: dordtologie@historischplatformdordrecht.nl

Privacy-beleid: zie www.historischplatformdordrecht.nl