De onbeschaamde
Het huis de Onbeschaamde dankt zijn naam aan de weddenschap van de drie broers Van Beveren over wie het meest gewaagde beeld op zijn gevel zou durven te zetten. Abraham van Beveren liet een naakt jongetje tegen de gevel aan het huis in de Wijnstraat in Dordrecht plakken.
De Biesbosch
De Biesbosch is ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421, toen de Groote of Zuidhollandsche Waard veranderde in een grote binnenzee. Zestien dorpen werden door het water opgeslokt. De naam Bergsche Veld werd veranderd in Biesbosch (bos van biezen).
Stadhuis Dordrecht
In 1383 werd het door Vlaamse kooplieden gebouwd en gebruikt als markthal. Vanaf 1544 zetelden de bestuurders van de stad er en vond het gebouw zijn bestemming als stadhuis. Het plein voor het stadhuis dateert uit 1679, de gevel en de trap met leeuwen uit de 19e eeuw.
Gevelstenen
Men hoeft in Dordrecht maar om zich heen te kijken om te ervaren hoeveel monumentaal erfgoed de stad bezit. Dordrecht, de oudste stad van Holland, telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten en tig prachtige gevelstenen.
Groothoofdspoort Dordrecht, waterzijde. De Groothoofdspoort, eens onderdeel van de imposante Dordtse stadsmuur, kreeg zijn huidige vorm in 1616-1618 om de gasten die de stad bezochten in verband met de Synode van Dordrecht op passende wijze te ontvangen. Het beeldhouwwerk aan de waterzijde toont de Dordtse stedemaagd.
Het Hof Het Hof heeft in de loop der eeuwen meerdere functies gehad. Zo heeft het gefungeerd als gemeentehuis, werd er recht gesproken en belangrijke buitenlandse gasten ontvangen. Ook heeft het dienst gedaan als verblijfplaats voor Willem van Oranje en de graaf van Leicester.

   
 

Docenten en Lessen

             
  Les 1   Remy Balistreri   Dordt in woord en beeld: ontstaan en groei van middeleeuws Dordrecht.  
  Les 2a   Gerrit Jan Schiereck   Het eiland van Dordrecht: de fysieke basis van ons bestaan.  
  Les 2b   Reinier Jaquet   Ten zuiden van de Zeedijk- ontwikkelingen in de Biesbosch  
  Les 3   Jacqueline Hoevenberg & Deborah Paalman   Dordrecht ondergronds  
  Les 4   Kees Weltevrede   Algemene geschiedenis van Dordrecht en omstreken  
  Les 5   Fred van Lieburg   1000 Jaar religie in Dordrecht  
  Les 6   Niek Bakker    Middeleeuwse kerkelijke kunst  
  Les 7   Sjoerd de Meer   Scheepvaart en scheepsbouw  
  Les 8   Sander Paarlberg   Dordtse schilders , 16de – 19de eeuw  
  Les 9   Elisabeth van Heiningen   Bouwen en wonen  
  Les 10   Sean Huizinga   Monumentenzorg in Dordts perspectief  
  Les11       Stadswandeling, aansluitend op een afsluitende groepsopdracht.  

 

Niek Bakker

Niek Bakker

   N. (Niek) Bakker (1989), is al vanaf 14-jarige leeftijd (2004) als gids verbonden aan de Grote- of Onze Lieve Vrouwe  Kerk van Dordrecht. In al die jaren heeft hij zich grondig verdiept in de geschiedenis van deze en andere Dordtse kerken en schreef onder andere mee aan de handleiding voor de gidsen in de Grote Kerk. Hij werkte eerst als docent Maatschappijleer aan de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Sinds enkele jaren is hij jeugdwerkadviseur bij een politieke jongerenorganisatie. e-mail: niekbakker@kliksafe.nl
     

Elisabeth van Heiningen

  Drs. E. (Elisabeth) van Heiningen (1946),  is kunst- en architectuurhistoricus. Tijdens de (deeltijd-)studie kunstgeschiedenis in Leiden heeft zij als bijvak bij de faculteit bouwkunde in Delft de opleiding tot bouwhistoricus gevolgd. Zij woont sinds 2002 in Dordrecht en was actief als bestuurslid bij de historische vereniging Oud-Dordrecht en de Dordtse Kunstkring, waarna zij in 2008 een van de twee oprichters was van de cursus Dordtologie en het Historisch Platform Dordrecht. In 2014 was zij initiator van de oprichting van de werkgroep Bouwhistorie Dordrecht. Van haar hand verschenen enkele publicaties, hoofdzakelijk m.b.t historische woonhuizen en interieurs. e-mail: evanheiningen@planet.nl
     

Jacqueline Hoevenberg

  Drs. J. (Jacqueline) Hoevenberg is sinds 2007 senior archeoloog bij de gemeente Dordrecht. Zij is verantwoordelijk voor het beleid archeologie en voor adviezen archeologie en cultuurhistorie bij nieuwe ontwikkelingen en aanvragen voor een vergunning. Zij is sinds 2009 ook adviseur archeologie voor de Drechtsteden. Haar belangstelling gaat uit naar al het Dordtse erfgoed, ondergronds én bovengronds en de verbindingen daartussen. E-mail: j.hoevenberg@dordrecht.nl
     

Reinier Jaquet

 

 

  R. (Reinier) Jaquet is (met Rob Haan en Ronald van Jeveren), sinds de oprichting in 1983, vrijwilliger en bestuurslid van de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht. Gezamenlijk hebben zij meerdere boeken en andere publicaties geschreven en uitgegeven. De bekendste zijn : Avifauna van het Eiland van Dordrecht, De Onherbergzame Biesbosch, De Biesbosch in de twintigste eeuw en Ten zuiden van de Zeedijk. Binnen de Stichting zijn zij de initiators van het nieuwe cultuur- en natuurhistorische museum Twintighoeven. Voor de geschiedenis van het Eiland van Dordrecht en  de Biesbosch hebben allen een grote interesse.
e-mail: museum@twintighoeven.nl
     
   Drs. R. (Remy) Balistreri (1991) is historicus, docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs en als ondernemer en stadsgids actief bij Ontdek Dordrecht. In 2014 verscheen van zijn hand het boek De slag om het Wantijbad, over de geschiedenis van het bekende Dordtse zwembad. In 2021 verschijnt in de serie Verhalen van Dordrecht zijn boekje over de geschiedenis van de Italiaanse gemeenschap in Dordrecht. Email via zijn website: www.remybalistreri.nl
     
  Drs.ir.S.C.E.Huizinga is opgeleid als erfgoed- architect en architectuurhistoricus. Naast een eigen bureau binnen de erfgoedarchitectuur  is hij sinds 2022 erfgoedadviseur bij  de gemeente Dordrecht. Hij adviseert monumenteigenaren bij onderhouds- en verbouwingsplannen, beoordeelt vergunning- en subsidieaanvragen en begeleidt restauraties. Meerdere publicaties over (moderne) architectuur staan op zijn naam en hij was betrokken bij onderzoeken van de TU Delft. Hij studeerde bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam, architectuur aan de TU Delft en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.
E-mail: sce.huizinga5@dordrecht.nl 
     

Fred van Lieburg

  Prof. dr. F.A. (Fred) van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij publiceerde o.a. het boekje De Synode van Dordrecht 1618-1619, hoofdstukken in de Geschiedenis van Dordrecht (deel 2), in de Dordtse Bijbel (2008) en het jaarboek Oud-Dordrecht over Heilige plaatsen in een Hollandse stad (2011).  e-mail: f.a.van.lieburg@vu.nl
     

Sjoerd de Meer

  Drs. S. (Sjoerd) de Meer (1958) is historicus en kunsthistoricus. Hij is als conservator verbonden aan het Maritiem Museum Rotterdam en is gespecialiseerd in de maritieme cartografie. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de (economische) geschiedenis van Dordrecht. In 2015 schreef hij in de reeks Verhalen van Dordrecht Van zeil naar stoom en diesel: Dordrecht en de binnenvaart (deel 31). Hij is bestuurslid van de vereniging Oud-Dordrecht en is in die functie nauw betrokken bij de productie van de jaarboeken van de vereniging.  e-mail: s.demeer@gmail.com.
     

Deborah Paalman

  Drs. D.B.S. (Deborah) Paalman is conservator archeologie bij het Dordrechts Museum. Zij zet zich met name in voor collectiebeheer (Stadsdepot) en publieksbereik (website, facebook, bijdragen aan het tijdschrift Culthure en redactie van archeologische onderzoeksrapporten). Daarnaast is zij projectleider voor tentoonstellingen, betrokken bij de totstandkoming van de vaste opstelling van Het Hof van Nederland, geeft zij lezingen en rondleidingen op het gebied van archeologie en cultuurhistorie op het Eiland van Dordrecht en draagt zij bij aan educatieve programma’s van het Dordrechts Museum. e-mail: dbs.Paalman@dordrecht.nl
     

Sander Paarlberg

  Drs. M.S. (Sander) Paarlberg is kunsthistoricus en heeft als conservator Oude Kunst van het Dordrechts Museum meegewerkt aan de organisatie van een groot aantal tentoonstellingen. Tevens heeft hij vele publicaties op zijn naam staan over schilderkunst uit de 16e-19e eeuw. e-mail: MS.Paarlberg@dordrecht.nl
     
   

Gerrit Jan Schiereck

  Drs. G.J. Schiereck  Gerrit Jan Schiereck (Rotterdam 1946) heeft civiele techniek gestudeerd in Delft met als specialisatie kustwaterbouwkunde. Hij was onder andere directeur water bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland en universitair hoofddocent waterbouwkunde aan de TU Delft. De ontdekking dat hij met zijn vak mogelijk een bijdrage zou kunnen leveren aan historisch onderzoek (zie deel 36 Verhalen van Dordrecht) was voor hem een genoeglijke en leerzame ervaring.
e-mail: glschiereck@gmail.com
     

Kees Weltevrede

  Drs. C. (Kees) Weltevrede was leraar geschiedenis en maatschappijleer aan de CSG De Lage Waard te Papendrecht in de bovenbouw havo en vwo. Hij is gepensioneerd in 2015. In 1984 is hij afgestudeerd in maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is van 1996-2003 voorzitter geweest van de Vereniging voor docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (VGN). In zijn historische onderzoek richt hij zich op de geschiedenis van Dordrecht. Hij heeft gepubliceerd: De opkomst van het fascisme en nationaal-socialisme in Dordrecht van 1932-1935; Stad in oorlog 1940-1945 in NDG deel III; en vele artikelen in het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud-Dordrecht. Tevens is hij auteur van het jaarboek 2021 van deze vereniging: We zijn vertrokken – De Jodenvervolging in Dordrecht 1940-1945. E-mail: kees.weltevrede@gmail.com