Groothoofdspoort Dordrecht, waterzijde. De Groothoofdspoort, eens onderdeel van de imposante Dordtse stadsmuur, kreeg zijn huidige vorm in 1616-1618 om de gasten die de stad bezochten in verband met de Synode van Dordrecht op passende wijze te ontvangen. Het beeldhouwwerk aan de waterzijde toont de Dordtse stedemaagd.
Het Hof Het Hof heeft in de loop der eeuwen meerdere functies gehad. Zo heeft het gefungeerd als gemeentehuis, werd er recht gesproken en belangrijke buitenlandse gasten ontvangen. Ook heeft het dienst gedaan als verblijfplaats voor Willem van Oranje en de graaf van Leicester.
De onbeschaamde
Het huis de Onbeschaamde dankt zijn naam aan de weddenschap van de drie broers Van Beveren over wie het meest gewaagde beeld op zijn gevel zou durven te zetten. Abraham van Beveren liet een naakt jongetje tegen de gevel aan het huis in de Wijnstraat in Dordrecht plakken.
De Biesbosch
De Biesbosch is ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421, toen de Groote of Zuidhollandsche Waard veranderde in een grote binnenzee. Zestien dorpen werden door het water opgeslokt. De naam Bergsche Veld werd veranderd in Biesbosch (bos van biezen).
Stadhuis Dordrecht
In 1383 werd het door Vlaamse kooplieden gebouwd en gebruikt als markthal. Vanaf 1544 zetelden de bestuurders van de stad er en vond het gebouw zijn bestemming als stadhuis. Het plein voor het stadhuis dateert uit 1679, de gevel en de trap met leeuwen uit de 19e eeuw.
Gevelstenen
Men hoeft in Dordrecht maar om zich heen te kijken om te ervaren hoeveel monumentaal erfgoed de stad bezit. Dordrecht, de oudste stad van Holland, telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten en tig prachtige gevelstenen.
   
 

Docenten en Lessen

             
  Les 1   Remy Balistreri   Dordt in woord en beeld: ontstaan en groei van middeleeuws Dordrecht.  
  Les 2a   Henk Visscher   Landschapshistorie van de stad en het eiland van Dordrecht  
  Les 2b   Reinier Jaquet   Ten zuiden van de Zeedijk- ontwikkelingen in de Biesbosch  
  Les 3   Jacqueline Hoevenberg & Deborah Paalman   Dordrecht ondergronds  
  Les 4   Kees Weltevrede   Algemene geschiedenis van Dordrecht en omstreken  
  Les 5   Fred van Lieburg   1000 Jaar religie in Dordrecht  
  Les 6   Niek Bakker    Middeleeuwse kerkelijke kunst  
  Les 7   Sjoerd de Meer   Scheepvaart en scheepsbouw  
  Les 8   Sander Paarlberg   Dordtse schilders , 16de – 19de eeuw  
  Les 9   Elisabeth van Heiningen   Bouwen en wonen  
  Les 10   Jeanine Katsman   Monumentenzorg in Dordts perspectief  
  Les11   Henk Oldenziel   Stadswandeling, aansluitend op een afsluitende groepsopdracht.  

 

 

               

   Niek Bakker

                  

 

N. (Niek) Bakker (1989), is al vanaf 14-jarige leeftijd (2004) als gids verbonden aan de Grote- of Onze Lieve Vrouwe  Kerk van Dordrecht. In al die jaren heeft hij zich grondig verdiept in de geschiedenis van deze en andere Dordtse kerken en schreef onder andere mee aan de handleiding voor de gidsen in de Grote Kerk. Hij werkte eerst als docent Maatschappijleer aan de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Sinds enkele jaren is hij jeugdwerkadviseur bij een politieke jongerenorganisatie. e-mail: niekbakker@kliksafe.nl

     

Elisabeth van Heiningen

 

Drs. E. (Elisabeth) van Heiningen (1946),  is kunst- en architectuurhistoricus. Tijdens de (deeltijd-)studie kunstgeschiedenis in Leiden heeft zij als bijvak bij de faculteit bouwkunde in Delft de opleiding tot bouwhistoricus gevolgd. Zij woont sinds 2002 in Dordrecht en was actief als bestuurslid bij de historische vereniging Oud-Dordrecht en de Dordtse Kunstkring, waarna zij in 2008 een van de twee oprichters was van de cursus Dordtologie en het Historisch Platform Dordrecht. In 2014 was zij initiator van de oprichting van de werkgroep Bouwhistorie Dordrecht. Van haar hand verschenen enkele publicaties, hoofdzakelijk m.b.t historische woonhuizen en interieurs. e-mail: evanheiningen@planet.nl

 

     

Jacqueline Hoevenberg

 

Drs. J. (Jacqueline) Hoevenberg is archeoloog met als specialisatie Nederland in de Romeinse tijd. Ze is sinds 2007 senior archeoloog bij de gemeente Dordrecht. Zij draagt zorg voor beleid & advies bij planontwikkeling, de regie & coördinatie bij (voor)onderzoeken, beleidsnota’s, bestemmingsplanbijdragen en het toetsen en autoriseren van programma’s van eisen en rapporten. Zij heeft bijzondere belangstelling voor de cultuurhistorie van het Eiland van Dordrecht, voor de Dubbeldamseweg en het Nederlandse leger tijdens de jaren 1939-1940. e-mail: j.hoevenberg@dordrecht.nl

 

     

Reinier Jaquet

 

 

 R. (Reinier) Jaquet is (met Rob Haan en Ronald van Jeveren), sinds de oprichting, nu 30 jaar geleden, vrijwilliger en bestuurslid van de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht. Gezamenlijk hebben zij meerdere boeken en andere publicaties geschreven en uitgegeven. De bekendste zijn : Avifauna van het Eiland van Dordrecht, De Onherbergzame Biesbosch, De Biesbosch in de twintigste eeuw en Ten zuiden van de Zeedijk. Binnen de Stichting zijn zij de initiators van het nieuwe cultuur- en natuurhistorische museum Twintighoeven.Voor de geschiedenis van het Eiland van Dordrecht en  de Biesbosch hebben allen een grote interesse. e-mail: museum@twintighoeven.nl

 

     
 

Drs. R. (Remy) Balistreri is historicus, geschiedenisdocent in het voortgezet onderwijs en stadsgids. Hij studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert regelmatig artikelen over historische en maatschappelijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld over de geschiedenis van de Italiaanse gemeenschap in Dordrecht. Remy Balistreri is een geboren en getogen Dordtenaar, die een brede kennis van de geschiedenis combineert met een groot enthousiasme voor de stad Dordrecht. e-mail: via www.remybalistreri.nl

 

     

Jeanine Katsman

 

Ir. J.M. (Jeanine) Katsman is sinds 2007 medewerker monumentenzorg bij de gemeente Dordrecht. Zij adviseert monumenteneigenaren bij onderhoud- en verbouwplannen, beoordeelt vergunning- en subsidieaanvragen en begeleidt restauraties.Zij studeerde bouwkunde aan de TU Eindhoven en heeft de HBO+opleiding Restauratie en Bouwhistorie voltooid. e-mail: JM.Katsman@dordrecht.nl

 

     

Fred van Lieburg

  Prof. dr. F.A. (Fred) van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij publiceerde o.a. het boekje De Synode van Dordrecht 1618-1619, hoofdstukken in de Geschiedenis van Dordrecht (deel 2), in de Dordtse Bijbel (2008) en het jaarboek Oud-Dordrecht over Heilige plaatsen in een Hollandse stad (2011).  e-mail: f.a.van.lieburg@vu.nl
     

Sjoerd de Meer

 

Drs. S. (Sjoerd) de Meer (1958) is historicus en kunsthistoricus. Hij is als conservator verbonden aan het Maritiem Museum Rotterdam en is gespecialiseerd in de maritieme cartografie. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de (economische) geschiedenis van Dordrecht. In 2015 schreef hij in de reeks Verhalen van Dordrecht Van zeil naar stoom en diesel: Dordrecht en de binnenvaart (deel 31). Hij is bestuurslid van de vereniging Oud-Dordrecht en is in die functie nauw betrokken bij de productie van de jaarboeken van de vereniging.  e-mail: s.demeer@gmail.com.

 

     

Henk Oldenziel

 

Drs. H. (Henk) Oldenziel is werkzaam geweest als klinisch chemicus in Dordrecht en kenner van Dordrecht in al zijn facetten. Hij is ondermeer actief als stadsgids bij de VVV Zuid Holland-Zuid. Hij sluit de cursus Dordtologie af met een stadswandeling, waarbij de in de cursus behandelde onderwerpen aanschouwelijk worden gemaakt. Aansluitend op deze stadswandeling vindt de diplomauitreiking plaats.

 

     

Deborah Paalman

 

Drs. D.B.S. (Deborah) Paalman is conservator archeologie bij het Dordrechts Museum. Zij zet zich met name in voor collectiebeheer (Stadsdepot) en publieksbereik (website, facebook, bijdragen aan het tijdschrift Culthure en redactie van archeologische onderzoeksrapporten). Daarnaast is zij projectleider voor tentoonstellingen, betrokken bij de totstandkoming van de vaste opstelling van Het Hof van Nederland, geeft zij lezingen en rondleidingen op het gebied van archeologie en cultuurhistorie op het Eiland van Dordrecht en draagt zij bij aan educatieve programma’s van het Dordrechts Museum. e-mail: dbs.Paalman@dordrecht.nl

 </t

     

Sander Paarlberg

 

Drs. M.S. (Sander) Paarlberg is kunsthistoricus en heeft als conservator Oude Kunst van het Dordrechts Museum meegewerkt aan de organisatie van een groot aantal tentoonstellingen. Tevens heeft hij vele publicaties op zijn naam staan over schilderkunst uit de 16e-19e eeuw. e-mail: MS.Paarlberg@dordrecht.nl

 

     

Henk Visscher

 

Dr. H.A. (Henk) Visscher is fysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen. tel. 078-6147476 e-mail: havisscher@hotmail.com

 

     
                

 

Kees Weltevreden

 

Drs. C. (Kees) Weltevrede was leraar geschiedenis en maatschappijleer aan de CSG De Lage Waard te Papendrecht in de bovenbouw havo en vwo. Hij is gepensioneerd in 2015. Als middelbare schoolopleiding heeft hij Mulo en Hbs gedaan, waarna hij op de Kweekschool met den Bijbel in Rotterdam zijn akte voor onderwijzer en hoofdonderwijzer heeft gehaald. Naast zijn baan als leraar aan de A.W.F. Idenburgschool voor Chr. Mavo heeft hij de MO-akten geschiedenis gehaald. In 1984 is hij afgestudeerd in maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is van 1996-2003 voorzitter geweest van de Vereniging voor docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (VGN). In zijn historische onderzoek richt hij zich op de geschiedenis van Dordrecht. Hij heeft gepubliceerd: De opkomst van het fascisme en nationaal-socialisme in Dordrecht van 1932-1935; Stad in oorlog 1940-1945 in NDG deel III; en vele artikelen in het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud-Dordrecht.   e-mail: kees.weltevrede@gmail.com

 

 

Verhalen van Dordrecht, deel 40 verschenen.

    Een bijzondere parel in het buitengebied van Dordrecht is Polder De Biesbosch. De hoofdstructuur, indeling, de hoeveelheid en omvang van de bebouwing en.

Lees meer...

Informatie en vragen

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Marijke Brand E: dordtologie@historischplatformdordrecht.nl

Privacy-beleid: zie www.historischplatformdordrecht.nl