De Biesbosch
De Biesbosch is ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421, toen de Groote of Zuidhollandsche Waard veranderde in een grote binnenzee. Zestien dorpen werden door het water opgeslokt. De naam Bergsche Veld werd veranderd in Biesbosch (bos van biezen).
Stadhuis Dordrecht
In 1383 werd het door Vlaamse kooplieden gebouwd en gebruikt als markthal. Vanaf 1544 zetelden de bestuurders van de stad er en vond het gebouw zijn bestemming als stadhuis. Het plein voor het stadhuis dateert uit 1679, de gevel en de trap met leeuwen uit de 19e eeuw.
Gevelstenen
Men hoeft in Dordrecht maar om zich heen te kijken om te ervaren hoeveel monumentaal erfgoed de stad bezit. Dordrecht, de oudste stad van Holland, telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten en tig prachtige gevelstenen.
Groothoofdspoort Dordrecht, waterzijde. De Groothoofdspoort, eens onderdeel van de imposante Dordtse stadsmuur, kreeg zijn huidige vorm in 1616-1618 om de gasten die de stad bezochten in verband met de Synode van Dordrecht op passende wijze te ontvangen. Het beeldhouwwerk aan de waterzijde toont de Dordtse stedemaagd.
Het Hof Het Hof heeft in de loop der eeuwen meerdere functies gehad. Zo heeft het gefungeerd als gemeentehuis, werd er recht gesproken en belangrijke buitenlandse gasten ontvangen. Ook heeft het dienst gedaan als verblijfplaats voor Willem van Oranje en de graaf van Leicester.
De onbeschaamde
Het huis de Onbeschaamde dankt zijn naam aan de weddenschap van de drie broers Van Beveren over wie het meest gewaagde beeld op zijn gevel zou durven te zetten. Abraham van Beveren liet een naakt jongetje tegen de gevel aan het huis in de Wijnstraat in Dordrecht plakken.
In september 2008 werd de eerste cursus Dordtologie gestart en in november door alle cursisten met succes afgesloten d.m.v. een klein examen.Vanaf het begin was er veel belangstelling voor de cursus en dat is nog steeds zo. Dordrecht heeft nu zo’n 800 Dordtologen. In het najaar van 2011 werd op veler verzoek voor de ‘ afgestudeerde’ Dordtologen een korte vervolgcursus georganiseerd: een drietal bijeenkomsten met het thema Cultuur: Dordtse schrijvers en dichters ( Casper Markesteijn), Dordtse impressionsten (Emmeline Nijsingh & Elsa van Arkel – DM) en een bezoek aan het carillon van de Grote Kerk met een inleiding door stadsbeiaardier  Boudewijn Zwart. Deze cursus werd najaar 2013 herhaald waarbij het verhaal van de Dordtse impressionisten nu werd verteld door kunstschilder Peter van Loon. In 2019 vond de laatste Vervolgcursus plaats met Quirine van der Meer Mohr (Dordtse impressionisten), Boudewijn Zwart (de beiaard van de Grote Kerk), Kees Klok (Dordtse letteren 1572-2019) en Elisabeth van heiningen (Dordtse architectuur 19e en 20e eeuw). Voor de Dordtse ambtenaren en raadsleden wordt ieder jaar een aparte gecomprimeerde cursus gehouden. Het ligt in de bedoeling deze cursus weer op te pakken.